Evgenii Kazmiruk

VP Of Engineering at SuperMetrics Oy

â–șCVen.pdf

kazmiruk.evgeniy@gmail.com

+358-40-356-38-09